Choď na obsah Choď na menu

OZNAMY + SMERNICA

 

 

Dňa 1.12.2018 sa bude konať v Kultúrnom dome vo Sverepci výstava poštových holubov OZ CHPH Považská Bystrica. Poriadateľ výstavy ZO CHPH Považská Bystrica - SLAVOJ, srdečne pozýva všetkých členov a priaznivcov nášho športu aj na večierok, ktorý sa uskutoční 30.11.2018 o 20oo hod v priestoroch KD Sverepec. 
Informácie - 0918 614671 Brzý Jozef

 

 

 

Dňa 18.11.2018 o 17:00 hod. sa uskutoční členská schôdza ZO Zem. Kvášov, v KD Zem. Kvášov.
Program : výber členských poplatkov, platenie krúžkov na rok 2019, nahlásenie holubov na oblastnú výstavu.

 

 

Upozornenie pre pokladníkov ZO!
Do 10.12.2018 je nutné zaplatiť poplatky za spotrebný materiál pre rok 2019.Ceny materiálov:krúžky 0,20 €,KL 4 € a gumičky 0,05 €.Poplatky je možné zaplatiť na schôdzi OZ 23.11,prípadne na výstave OZ 1.12. alebo u mňa doma./nutná dohoda po telefóne./

                                                                                                                                        Luhový Miroslav

 

 

 

 

                                                           SMERNICA

 

OBLASTNEJ VÝSTAVY POŠTOVÝCH HOLUBOV OZ CHPH Považská Bystrica - 2018

 

 

1.Oblastná výstava poštových holubov sa bude konať dňa 1.12.2018 v KD Sverepec .   

   Usporiadateľ :  ZO CHPH Považská Bystrica - SLAVOJ

 

2.Výstavné podmienky:

 

Štandard         

 

-  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za dva roky 2017 – 2018, umiestnených v 20 % na tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov, pričom holub v roku 2018 musí mať z tohto  limitu najmenej 750 km a holubica 600 km. Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 závody za rok 2018, umiestnených v 20 % na tratiach nad 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov.

 

  Šport za dva roky – 2017, 2018

 

 

 

MINIMUM

Kategória

Počet pretekov

holubov

chovateľov

kilometrov

cien

A od100 do 400 km

10

250

20

1.500

20%

B od 300 do 600 km

8

250

20

2.800

20%

C nad 500 km

6

150

20

3.300

20%

D Allround

 od 100 do 400 km

 od 300 do 600 km

 nad 500 km

11 spolu

3 až 5

2 až 6

1 až 3

 

250

250

150

 

20

20

20

 

 

3.500

20%

E Maratón

 nad 700 km

4 ceny za 2 roky

 

250

20

-

20%

 

  Šport za rok 2018 /podmienky splnené v roku 2018/

 

 

F mladé holuby              nad 100 km

3

250

20

300

20%

G  ESO ročiak               nad 100 km

5

250

20

500

20 %

H   ESO staré holuby    nad  300  km

6

250

20

1800

20 %

 

5 % tolerancia platí pri všetkých športových kategóriách pri zaradení do kategórie, bez  ohľadu v ktorom roku holub trať letel. Nevzťahuje sa na súčet povinne nalietaných kilometrov.

   

  Výkon za rok 2018 /podmienky splnené v roku 2018/

 

 

Výkon za rok holub

Σ km, ktoré holub nalietal v roku 2018

Podľa stanovených podmienok

20 %

Výkon za rok holubica

Σ km, ktoré holubica nalietala

v roku 2018

20 %

          

Vzorec pre výpočet koeficientov

              

  

                                                                                umiestnenie holuba x 1000

KATEGÓRIA  A, B, C,  D,  F, G, H   =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                         počet nasadených holubov  (max. 5000)

Kategória E:  Rovnaký vzorec bez obmedzenia 5000 nasadených holubov.

Holub ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.

Výsledok: výsledný koeficient je súčtom jednotlivých koeficientov z pretekov. 

 

3.Vyhodnotenie kategórie ŠTANDARD

Holuby vystavené v tejto kategórii budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu.

 

4.Ocenenie

Holuby v jednotlivých vystavovaných kategóriách ,  ktoré skončia na 1. až 3.mieste budú ocenené pohárom .

Vystavovaný víťazi jednotlivých pretekov budú ocenení diplomom.

 

5.Preberanie holubov

a, Dodané holuby musia mať veterinárne osvedčenie maximálne 5 dní staré

b, Holuby za jednotlivé ZO budú preberané od povereného zástupcu len ako kolekcia a to len s vyplneným zoznamom vystavovaných holubov.V opačnom prípade nebudú prevzaté.

c, Holuby budú odovzdané iba poverenému zástupcovi a to na základe zoznamu vystavovaných holubov.

d, Výstavný poplatok za klietku je 1 €,ktorý bude uhradený povereným zástupcom ZO a to pri odovzdávaní vystavovaných holubov.

 

6.Program Oblastnej výstavy poštových holubov

30.11.2018(piatok)  15,30-17,30 preberanie holubov

                                17,30-19,30 posudzovanie holubov

                                19,30           spracovanie výsledkov

                                20,00-02,00 večierok - posedenie pri hudbe  /1. Poschodie KD Sverepec/ vstup 15,00 €/osoba         

1.12.2018(sobota)   9,00             otvorenie výstavy

                                14,00-15,00 vyhodnotenie súťaží OZ

                                15,00-15,15 vyhodnotenie regiónu Považie

                                15,15-16,30 tombola

                                16,30           ukončenie výstavy

                                17,00-18,00 výdaj holubov

 

7.Dražba holubov

Poplatok za holuba do dražby je 2 €.

 

8.Občerstvenie

Poriadateľ zabezpečí občerstvenie priamo v mieste výstavy /Reštaurácia-Pažitný Jozef/

 

9.Povinne vystavované kolekcie:

Majster OZ          Brzý Jozef                  3 ks                                         Majster ZO PB-Sverepec       Sedlák Peter           3 ks

Majster mladých  Michálek Juraj             3 ks                                        Majster ZO PB-Zem. Kvašov Kukučka F+R           3 ks

                                               Majster ZO Púchov                 Luhový Miroslav      3 ks

                                                                                                             Majster ZO Breznica               Mikulčík+Harmecký 3 ks

                                                                                                              Majster ZO Beluša                  Poliak J+J                 3 ks

                                                                                                              Majster ZO PB-Slavoj             Brzý Jozef               3 ks

                                                                                                              Majster ZO Slopná                 Michálek Juraj         3 ks

10.Odovzdanie výstavných kariet

Výstavné karty musia byť odovzdané 23.11.2018 v piatok o 17oo na schôdzi výboru OZ. Ak chovateľ kartu neodovzdá, nebude možné holuba vystavovať.

 

11.Výstavný výbor:

 

Predseda                                 Šaradín Peter         0907 821377                         

Technické zabezpečenie        Brzý Jozef               0918 614671

Katalóg                                   Valach Milan           0910 972706

Preberanie holubov                Michalík, Mikuš        0907 073748, 0903 537546

Ekonóm-vstup,večierok          Jakubec Anton        0905 483987

Kontrola výsledkov                  Smatana Alojz         0905 242822

 

 

 

Predseda ZO Považská Bystrica-SLAVOJ                                            Tajomník ZO Považská Bystrica-SLAVOJ

Šaradín Peter                                                                                       Brzý Jozef

 

 

 

 

AKTUÁLNE VÝSLEDKY 2017

30. 4. 2017

 
Celý príspevok

TIPES

30. 1. 2017

 
Celý príspevok

2005

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

2013

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

2012

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

2011

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

2010

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

2009

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

2008

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

2007

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

2006

6. 11. 2016

 
Celý príspevok

Tipes ,karty, manuál, My Pigeons

22. 6. 2016

 
Celý príspevok
| Rubrika: Návody a iné

Rodokmeň program

22. 6. 2016

 
Celý príspevok
| Rubrika: Rodokmeň program | 0 Komentáre:

Export údajov zo systému Tipes

22. 6. 2016

 
Celý príspevok
| Rubrika: Export údajov zo systému Tipes | 0 Komentáre:

ZO Slopná - 01307

21. 6. 2016

 
Celý príspevok

ZO Považská Bystrica - Slavoj - 01306

21. 6. 2016

 
Celý príspevok

ZO Beluša - 01305

21. 6. 2016

 
Celý príspevok

ZO Dolná Bzenica - 01304

21. 6. 2016

 
Celý príspevok

ZO Púchov - 01303

21. 6. 2016

 
Celý príspevok

ZO Zemiansky Kvášov - 01302

21. 6. 2016

 
Celý príspevok