Choď na obsah Choď na menu

Oznamy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Marián Švarc - Oznam

13. 3. 2019 18:00

Dňa 15.3.2019 (piatok) sa v Udiči u P. Pažitného uskutoční
schôdza výboru OZ.

Marián Švarc - Konferencia OZ

12. 2. 2019 10:35

Dňa 24.02.2019 (nedeľa) o 10:00 v Udiči u P. Pažitného
sa uskutoční,konferencia OZ CHPH Považská Bystrica.
Jednotlivé ZO donesú:
1.Objednávky materiálov na rok 2020.
2.Evidenciu členov
3.Počty holubov na sezónu 2019
4.Členské na rok 2019, 10 Eur.
5.Nahlásiť jubilantov
6.Zápisy s výročných člen. schôdzi

Bod 1. a 2. je potrebné zaslať aj elektronicky, najneskôr do konania konferencie na e-mail: svarcmarian@centrum.sk

Marián Švarc - Oznam

29. 1. 2019 18:37

Dňa 8.2.2019 o 17:00 (piatok) sa uskutoční schôdza výboru OZ u P. Pažitného v Udiči.

Ján Majtán - VČS ZO Slopná

28. 1. 2019 21:25

Dňa 02.02.2019 (sobota) sa o 17:00 v klubovni ZO Slopná koná výročná členská schôdza, program: 1. Zahájenie, 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 3. Kontrola uznesení od poslednej VČS, 4. Správa KRK, 5. Správa o stave pokladne.
6. Voľba delegátov na konferenciu OZ CHPH, 7. Výber členských poplatkov, 8. Diskusia.

Marián Švarc - Výročná členská schôdza ZO Zem. Kvášov

28. 1. 2019 17:45

Dňa 9.2.2019 (sobota) o 17:00
sa uskutoční výročná členská schôdza ZO
Zem. Kvášov v KD.
Program: správa predsedu ZO,
správa predsedu KRK, správa pokladníka,
vyhodnotenie sezóny 2018, odovzdávanie krúžkov,
diskusia,záver.

Mária Hladká - Výročná členská schôdza ZO Pov. Bystrica-Sverepec

21. 1. 2019 20:07

Dňa 2.2.2019 o 17.00 hod.v budove MRA vo Sverepci sa uskutoční Výročná členská schôdza ZO CHPH. Účasť členov je povinná.
Program: správa predsedu ZO, správa predsedu KRK, správa pokladníka, vyhodnotenie sezóny-predseda ZO, výber poplatkov, diskusia, pohostenie a záver.

Ján Majtán - Jubilant

19. 1. 2019 11:22

Dnes sa dožíva krásneho životného jubilea, 70 rokov, chovateľ ZO Slopná - Ján Zaťko. V menej celej našej ZO prajeme všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a chovateľských úspechov!

Jozef Luhový - Výročná členská schôdza ZO Púchov

7. 1. 2019 22:04

Dňa 12.1.2018,v Krčme pri ihrisku v Dol. Kočkovcách,o 17:00hod,koná Výročná členská schôdza CHPH ZO Púchov,správa predsedu,pokladníka,predsedu KRK,vyhodnotenie pretekovej sezony 2018 a občerstvenie.