Choď na obsah Choď na menu

Oznamy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Marián Švarc - Oznam

4. 8. 2020 18:59

V piatok 7.8. o 17:00 sa uskutoční schôdza výboru OZ. Je potrebne doniesť potvrdené vet. preukazy. účasť členov povinná. Členovia ZO Zem. Kvášov prinesú vet. preukazy F. Briestenskemu, alebo S. Mahútovi do 6.8.

Johan - Našli sme Pošt. holuba

7. 7. 2020 22:26


07,07,20
Už týžden spava u nás pošt. holub , na požiadanie zašlem foto ma krúžok SK20, 01007, 347 na druhej nôžke plastový krúžok bez označenia ,
môj tel: 0907456523 Piešťany

Pavel Novák - Konečné rozhodnutie

11. 6. 2020 20:24

Letí sa Kladno (košovanie v piatok-čas ako Jihlava) a Wetmar sa ruší.

Pavel Novák - Oznam pre ZO Pov. Bystrica-Sverepec

10. 6. 2020 20:45

Jihlava sa košuje v piatok podľa plánu. Pretek Weimar sa bude košovať v nedelu. V prípade že OZ Trenčín sa rozhodne košovať
Weimar v sobotu , OZ Pov. Bystrica sa preteku nezúčastní a pretek Jihlava bude zmenený na Kladno.
Rozhodnutie bude zajtra okolo obeda.
Oznam od M.Luhového

Pavel Novák - Pre členov ZO Pov. Bystrica - Sverepec ( Slavoj a Zemiansky Kvášov)

9. 6. 2020 20:24

Odchod auta zo Slopnej na Weimar 1 a Gotha 2 bude o 11.30 hod.
Odchod auta zo Slopnej na Gotha VCS o 9.00 hod.
Odchod auta z Beluše na Hille 1,2,3 o 7.30 hod.

Michal - Úmrtie priateľa holubára.

8. 5. 2020 8:57

Dňa 6.5.2020 zomrel Jozef Bohuš vo veku 71 rokov, rozlúčka bude na Novom cintoríne dňa 9.5.2020 o 12,30 hodine česť jeho pamiatke, úprimnú sústrasť pozostalej rodine ZO Sverepec.

Ján Majtán - Oznam pre chovateľov ZO Slopná

3. 5. 2020 19:37

Počas nasádzania PH na nácvik sa budú vyberať poplatky za pretekovú sezónu (3 €/holub na tuzemské preteky, 0,65 €/ks/1 krátke Nemecko, 1,3 €/ks/1 dlhé Nemecko).

Marián Švarc - Oznam ZO Zem. Kvášov

28. 4. 2020 21:42

Oznamujem členom ZO Zem.Kvášov , že prvý nácvik sa uskutoční dňa 8.5.2020 (piatok) podla harmonogramu zberu, ktorý bude zverejnený na tejto stránke, prosím naštudovať si: Opatrenie Prezídia SZCHPH - podmienečné povolenie tréningov a nácvikov za vopred stanovených podmienok. Výber poplatkov za závody sa uskutoční počas košovania prvého nácviku.

Marián Švarc - Oznam

16. 3. 2020 21:17

Schôdza výboru, ktorá sa mala konať 20.03.2020 sa prekladá na neurčito s dôvodu koronovírusu.

Marián Švarc - Oznam

14. 3. 2020 9:23

Dňa 20.03.2020 piatok o 17:00 sa v Udiči u p. Pažitného uskutoční
schôdza výboru OZ.

Marián Švarc - Konferencia OZ

4. 2. 2020 21:26

Dňa 23.02.2020 (nedela) o 10:00 v Udiči u P. Pažitného
sa uskutoční,konferencia OZ CHPH Považská Bystrica.
Jednotlivé ZO denesú:
1.Objednávky materiálov na rok 2021.
2.Evidenciu členov ZO
3.Počty holubov na sezónu 2020
4.Členské na rok 2020, 10 Eur.
5.Nahlásiť jubilantov
6.Zápisy s výročných člen. schôdzi

Bod 1. a 2. je potrebné zaslať aj elektronicky,
na e-mail: svarcmarian@centrum.sk

Marián Švarc - Oznam

27. 1. 2020 22:31

Oznamujem členom výboru OZ PB, že schôdza sa uskutoční 31.1.2020 (piatok) o 17:00 v Udiči u P. Pažitného

Ján Majtán - VČS ZO Slopná

19. 1. 2020 20:01

Oznamujem členom ZO CHPH Slopná, že dňa 24.01.2020 o 18:00 sa bude konať výročná členská schôdza v klubovni KD Slopná. Program:
1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení od poslednej VČS.
4. Správa KRK.
5. Správa o stave pokladne.
6. Voľba delegátov na konferenciu OZ CHPH.
7. Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2019
8. Rozdelenie a odovzdanie krúžkov
9. Nahlasovanie počtu holubov na pretekovú sezónu 2020
10. Výber poplatkov
11. Diskusia
12. Uznesenie a záver

Marián Švarc - Oznam ZO Zem. Kvášov

14. 1. 2020 17:15

*Schôdza bude o 17:00

Marián Švarc - ZO Zem. Kvášov, pozvánka

13. 1. 2020 17:31

Oznamujem členom ZO CHPH Zem. Kvášov, že členská schôdza sa uskutočni dňa 19.1.2020 (nedela) v KD Zem. Kvášov.
Program:
- Otvorenie
- Správa o činnosti za rok 2019
- Správa KRK a pokladníka
- Vyhodnotenie pretek. sezóny 2019
- Odovzdávanie krúžkov
- Nahlasovanie holubov na preteky 2020
- diskusia
- uznesenie a záver

Alojz Blaško - Re: ZO Zem. Kvášov, pozvánka

14. 1. 2020 8:51

Majo, chýba tam hodina.

Pavel Novák - Pozvánka

5. 1. 2020 17:57

Výročná členská schôdza ZO CHPH Pov. Bystrica - Sverepec sa uskutoční dňa 18.1.2020 (sobota) o 14.00 hod. u Petra Sedláka.
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti za rok 2019
3. Správa KRK a pokladníka
4. Vyhodnotenie súťaží a pretekov
5. Diskusia a voľba delegátov
6. Vyberanie poplatkov (členské, krúžky)
7. Uznesenie a záver
8. Posedenie pri guláši